KOREA

Archives

역대 주한 러시아연방 대사

2014 -

TIMONIN Alexander

2009 - 2014

VNUKOV Konstantin

2005 - 2009

IVASHENTSOV Gleb

2000 - 2005

RAMISHVILI Teymuraz

1997 - 2001

AFANASIEV Evgeniy

1993 - 1997

KUNADZE Georgiy

1992 - 1993

PANOV Aleksander

1990 - 1992

SOKOLOV Oleg

Яндекс.Метрика